Rewitalizacja znaku towarowego

Pierwotna wersja znaku towarowego KaMos charakteryzowała się znacznym brakiem czytelności, brakiem płynności krzywizn. Wykonane studium w oparciu o pierwotna wersje pozwoliło klientowi wybrać wersję zmodyfikowaną tak, aby różnice pomiędzy znakami były jak najmniej zauważalne.

licznik